Programy motywacyjne

Programy motywacyjne

Programy motywacyjne
platforma sprzedażowo-motywacyjna
Skutecznie przeciwdziałamy wypaleniu zawodowemu, znużeniu i zniechęceniu sił sprzedaży

Gotowy, kompleksowy system wsparcia sprzedaży integrujący elementy sprzedażowe, rozwojowe i motywacyjne.

MotivON to nowoczesne narzędzie do tworzenia efektywnych zadań sprzedażowych opartych na:

    • Indywidualnym dopasowaniu rodzaju zadania sprzedażowego do danej osoby lub grupy osób związanych z bezpośrednią sprzedażą (zadania rozbudowują najmocniejsze strony sił sprzedaży)
    • Pozytywnym współzawodnictwie osób i grup (wielopoziomowy system profitów)
    • Aktywizacji obszarów związanych z rozwojem kompetencji miękkich (podnoszenie efektywności, dążenie do rozwoju i samorealizacji, wzrost poczucia satysfakcji z pracy i motywacji pracowników)
    • Odciążeniu i usprawnieniu procesów, uproszczeniu analiz i automatycznym raportowaniu (mniej pracy, automatyzacja raportów on-line).
PLATFORMA MOTIVON

PLATFORMA MOTIVON

w sposób unikalny umożliwia:

tworzenie zadań sprzedażowych według indywidualnych predyspozycji sił sprzedaży
rozwój własny pracowników w zakresie niezbędnym do realizacji zadań
analizę wyników zadań i postępy rozwoju w celu optymalizacji skuteczności następnych zadań sprzedażowych

MotivON łączy klasyczne narzędzia wsparcia sprzedaży z elementami wspierającymi rozwój i zainteresowanie pracowników, takimi jak:

Grywalizacja

tworzymy elementy rywalizacji (zadania, rankingi, quizy) dla lubiących zabawę i współzawodnictwo

Komunikacja

stosujemy powiadomienia, alerty, artykuły i akcje tematyczne, aby dotrzeć z komunikatem i zachętą do nauki oraz praktykowania efektywnych stylów komunikacji

Microlearning

stosujemy krótkie, ściśle ukierunkowane formy przekazu (krótki podcast, infografika, artykuł, konkretne wskazówki) do stosowania w praktyce

Nagrody

premiujemy działania uczestników platformy nagradzając ich indywidualnie lub zespołowo
MOTIVON

MOTIVON

to nowoczesna alternatywa dla wynagrodzenia pozapłacowego, ograniczenie rotacji sił sprzedaży oraz skuteczny i długotrwały wzrost sprzedaży

MOTIVON