Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies

Operatorem Serwisu www.g3.com.pl jest: 

G3 Group Sp. z o.o.
ul. Białołęcka 174
03-253 Warszawa
tel. (22) 408 46 42
e-mail: office@g3.com.pl
zwany dalej „Operator Serwisu”

1. Operator Serwisu informuje, że niniejsza polityka prywatności odpowiada wymaganiom  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz normom zawartym w przepisach krajowych,  w szczególności odpowiada przepisom ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia  18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 poz. 344).

2. Podanie danych
Dane osobowe otrzymujemy od Państwa w sposób dobrowolny poprzez wyrażenie zgody na  ich przetwarzanie w formularzu kontaktowym na stronie Operatora Serwisu. Są to dane  niezbędne do tego, aby mogli Państwo otrzymać odpowiedź na pytanie zadane w formularzu  kontaktowym. Ponadto, informujemy, że niezależnie od powyższego, możemy zbierać dane  analityczne związane z Państwa obecnością na naszej stronie. Szczegóły znajdują się w punkcie  4. ,,Pliki cookies”. Operator Serwisu nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z  wyjątkiem tych zawartych w plikach cookies.

3. Bezpieczeństwo korzystania z witryny
Operator Serwisu stosuje środki techniczne oraz organizacyjne, których celem jest  zapewnienie maksymalnego poziomu ochrony osobom, które korzystają z Serwisu.  Szyfrowanie przesyłanych danych przy wykorzystanie protokołu SSL zabezpiecza integralność i  poufność Państwa danych osobowych.

4. Pliki cookies
Pliki cookies tzw. „ciasteczka” to informacje tekstowe o tym, w jaki sposób korzystają  Państwo ze strony Operatora Serwisu.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • „stałe” (persistent cookies) – są plikami przechowywanymi w urządzeniu  końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Operator Serwisu wykorzystuje pliki cookies w działaniach marketingowych. Cookies  marketingowe pozwalają mierzyć efektywność kampanii reklamowych (np. dzięki  zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową  reklamodawcy).
 • Strona Operatora Serwisu korzysta z usługi, udostępnianej przez Google Inc., dotyczącej  analizy oglądalności stron internetowych poprzez aplikację Google Analytics. Aplikacja ta  wykorzystuje pliki cookies.
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji  Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  • w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika  Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego  indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy  Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich  struktury i zawartościPliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych  (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies  w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mają możliwość w każdym  momencie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, w taki sposób, aby blokować  automatyczną obsługę plików cookies lub każdorazowo informować o ich zamieszczaniu w  urządzeniu Użytkownika Serwisu. Poniżej zamieszczamy instrukcję samodzielnej  konfiguracji ustawień w wybranych przeglądarkach:
  • Microsoft Edge:https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoftedge/wy%C5%9Bwietlanie-i-usuwanie-historii-przegl%C4%85darki-w-programie microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4
  • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  • Opera: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/#deleteData Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu  danej przeglądarki internetowej.
 • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą  wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być  również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

5. Korzystanie z witryny internetowej Operatora Serwisu jest całkowicie dobrowolne. Operator  Serwisu zastrzega prawo do zmiany Polityki w dowolnym momencie ze względu na zakres oferowanych usług oraz prawo do adaptacji nowelizowanego prawa.

6. Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności: 01.09.2023 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DLA KONTAKTUJĄCYCH SIĘ LISTOWNIE, MAILOWO, TELEFONICZNIE CZ. II

G3 Group Sp. z o.o.

 1. Administratorem danych osobowych jest G3 Group Sp. z o.o., ul. Białołęcka 174, 03-253  Warszawa.
 2. Dane osobowe podane przez osoby kontaktujące się z administratorem danych osobowych  przetwarzane są w celu załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzonymi przez  administratora akcjami promocyjnymi związanymi z jego działalnością gospodarczą. Dane  osobowe podane podczas kontaktu z administratorem danych osobowych przetwarzane są  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.  Uzasadniony prawnie interes administratora stanowi podstawę prawną przetwarzania danych  osób kontaktujących się wynikający z konieczności udzielenia odpowiedzi i załatwienia  zgłoszonej sprawy.
 3. Podanie przez osoby kontaktujące się danych osobowych jest całkowicie dobrowolne,  natomiast okazać się może niezbędne do załatwienia zgłoszonej sprawy przez administratora.  W przypadku kontaktu telefonicznego administrator informuje, że rozmowa telefoniczna jest  nagrywana i w przypadku nie wyrażenia zgody na nagrywanie osoba kontaktująca powinna  przerwać połączenie.
 4. Osobie kontaktującej się z administratorem danych osobowych przysługuje:
  • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych  osobowych,
  • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 5. Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych: G3 Group Sp. z o.o. ul. Białołęcka 174,  03-253 Warszawa, e-mail: daneosobowe@g3group.pl.
 6. Osobie kontaktującej się z administratorem danych osobowych przysługuje prawo do  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych  osobowych.
 7. Na podstawie przepisów prawa, dane osobowe podane administratorowi mogą zostać  przekazane organom i urzędom uprawionym do ich uzyskania. Dane osobowe mogą zostać  przekazane podmiotom świadczącym usługi wsparcia systemów teleinformatycznych oraz  podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie w celu doręczenia przesyłki.
 8. Dane osobowe osoby kontaktującej się z administratorem nie będą podlegały profilowaniu jak  również nie będą przekazywane do państw trzecich, poza obszar EOG (Europejski Obszar  Gospodarczy).